רקע:
מחלקת הנוער רואה בהתנדבות ויוזמות בני נוער ערך משמעותי כמקפצה לחיים בוגרים
אקטיביים קהילתיים. אנו דוגלים בנוער פעיל ויוזם למען הקהילה מתוך בחירה חופשית ותפיסת -
עולם קהילתית. השנה כחלק מעידוד לאזרחות פעילה אנו נתמוך בגופים מקומיים המקיימים
פרויקט ו/או פעילות התנדבותית כחלק מ"חינוך לאזרחות פעילה".

 

מהות התוכנית:
מחלקת הנוער בשוהם מבקשת לתקצב ארגונים, תנועות, עמותות ובתי ספר משוהם אשר יקיימו
פעילות התנדבותית משמעותית של בני נוער )ז' יב'( במהלך שנת - 2019.
כל ארגון אשר יציע פעילות התנדבותית ע"פ הקריטריונים הבאים:
1 . התנדבות המשלבת הורים וילדים.
2 . התנדבות תהליכית עבור אוכלוסייה מוחלשת בחברה הישראלית.
3 . יוזמה חדשה של פעילות התנדבותית ביישוב.
יש להגיש את הטפסים עד ה - 31.1.2019 בשעה 17:00
למייל: noar1@shoham.muni.il

 

הגשת מועמדות תכלול:

  • תוכן הפעילות ההתנדבותית נספח א'.
  • תקציב נספח ב'

התקצוב יינתן עבור הפעילות בלבד ולא לתקצוב כח אדם ולאחר חתימת הסכם מול החברה
העירונית חמש להתחייבות הארגון לקיום הפעילות.

 

כל תכנית תתוקצב עד 10,000 ₪ ויאושרו עד 5 תוכניות.
 

ההצעות יבחנו על ידי וועדה ציבורית שתכלול:
אנשי מקצוע, חברי וועדת הנוער היישובית, אנשי חינוך , וועד ההורים היישובי ואנשי ציבור.
קבלת התשובות לתוכניות הזוכות עד ליום חמישי 21/2/2019.

 

ביצוע התמיכה יינתן בהתאם לאפיון הגוף המציע:
ארגון/עמותה המתנהל כגוף עצמאי כלכלית אשר יבצע את הפעילות בהתאם לתוכנית המאושרת
התמיכה תתבצע בהעברה כספית לאחר ביצוע הפעילות ובהתאם להצגת מסמכים המעידים על
הביצוע בפועל.
לגוף שאינו מתנהל בעצמאות כלכלית התשלום יועבר לספקים הנדרשים לביצוע התוכנית / -
הפעילות שאושרה באופן ישיר בהתאם לנהלי החברה העירונית חמש.

 

לפרטים נוספים:
עוז אשכנזי - רכז התנדבות נוער עוז, 03-9794530 (שלוחה 3)
noar1@shoham.muni.il 

עוז אשכנזי - רכז התנדבות נוער

מאיה ביבלה גל - מנהלת מחלקת הנוער והצעירים

אילן קומה - מנכ"ל חמש
מחלקת הנוער הבית הסגול חמש

נספח א.pdf

נספח ב.pdf

קבצי WORD:

נספח א' - טופס פעילות

נספח ב' - תקציב