מחלקת הנוער מוציאה משלחות לחו"ל במסגרת חילופי נוער גרמניה ישראל ובמסגרת קורסי שגרירים צעירים ועמיתי דילר.

 

הקש - לצפייה בתמונות משלחת דילר