הפעולות מועברות על ידי מד"בים ( מדריכים בכירים) בכיתות יא'-יב ובליווי רכז.ת המד"צים.

הפעילות השנתית עוסקת ברכישת מיומנויות הדרכה, כל אלו במקביל לפיתוח יצירתיות, ערכיות, יוזמה, אחריות אישית וחברתית.

במהלך השנה ישתתפו החניכים באירועים ופרויקטים, כמו כן יצאו לסמינרים וטיולים יישוביים וארציים. בסוף השנה יצאו לסמינר כלל ארצי שבסופו יקבלו תעודת הדרכה רשמית מטעם מנהל חברה ונוער, משרד החינוך.