פעילות המד"צים בשוהםמדצים לוגו

תוכנית המד"צים הינה תוכנית מנהיגות ארצית המנוהלת ע"י מחלקת הנוער ומנהל חברה ונוער, משרד החינוך. מטרות התוכנית כוללות טיפוח וביסוס מנהיגות צעירה יישובית, עידוד למעורבות ושותפות קהילתית, העצמת בני הנוער תוך מתן כלים מתודיים ורכישת מיומנויות הדרכה. כל אלו לצד חינוך לערכים מרכזיים של חברות, רעות, עצמאות, מעורבות ועוד.

לפרטים לגבי הצטרפות- צרו קשר עם רכז.ת המד"צים

טלפון: 03-9794530 שלוחה 1

במייל: Noar3@shoham.muni.il

אישור הורים- פעילות כללית
 

 קורס הדרכה חדש נפתח בשוהם - קורס מזורז!