בשכבות הבוגרות מדריכים ובעלי תפקידים נוספים שעוברים הכשרה מקצועית בתפקידים השונים. במהלך השנה השכבה הבוגרת עוברת הכשרות שבועיות ופעילויות, יוצאת לטיולים וסמינרים ולוקחים חלק באירועים יישוביים וארציים.